Любопитно

 

  • Най-много български студенти се обучават в Лвовски Национален Медицински Университет и Ивано-Франковски Национален Медицински Университет. Там има студенти по всички специалности във всички курсове.

  • От тези двата университета има вече дипломирани студенти по медицина, стоматология и фармация с признати дипломи в Р.България и други държави членки на Европейския Съюз.

  • Лвовски Национален Медицински Университет е предпочитан от българските лекри и стоматолози за придобиване на специалност.

  • В гр. Лвов се намира най-старата действаща в Европа «Аптека-музей» основана през 1735 г.

  • Пътеводител на град Лвов www.guid.lviv.ua да може да се влиза в оргиналния сайт.