Контакти

"Ира – АБВ СЛАВЯНСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
София 1606, бул. «Ген. Тотлебен» № 6, ет. 1 ап. 1

Управител Ирина Мишовска
GSM: 0888 562 339

Технически сътрудник Димитринка Урумова
GSM: 0886 605 892

Тел. 02 950 15 55
Тел. 02 950 15 56
Тел. 02 920 02 98
Тел/факс: 02 950 15 57


E-mail: ira_sutz@abv.bg
E-mail: ira_sutz@mail.bg

Работно време :
Понеделник – петък от 8:30 до 17:00
Събота - неделя почивни дни