Съдействие на фирмата

"Ира – АБВ СЛАВЯНСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР" ЕООД
Извършва кандидатстудентски консултации и предоставя актуална информация за всички украински университети.
Фирмата урежда всички формалности, превод и легализация на всички документи съгласно изискванията на българското и украинското законодателство и ВУЗове.
Студентите пътуват с организирана група и ръководител от фирмата, който урежда всички въпроси свързани с минаване на граници, записване в учебно заведение, настаняване в общежитие, плащане на такси, и др.