Образование в Украйна

 

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ
за завършилите медицински университет  предлагаме следните специалности  и специализации :

 

СПЕЦИАЛНОСТ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1

2

 

Медицина

 

Лечебно дело

Акушерство и гинекология

Алергология

Анестезиология

Гастроентерология

Хематология

Дерматовенерология

Диетология

Ендокринология

Ендоскопия

Обща практика  -
семейна   медицина

Инфекциозни болести

Кардиология

Клинична биохимия

Клинична имунология

Клинична лабораторна
диагностика

Лабораторна имунология

ЛФК

Спешна медицина

Медицинска психология

Наркология

Неврология

Онкогинекология

Онкология

Онкохирургия

Организация и управление в здравеопазването

Ортопедия и травматология

Оториноларингология

Офталмология

Патологична анатомия

Проктология

Лъчева терапя

Психатрия

Психотерапия

Пулмонология

Радиология

Ревматология

Рентгенолоия

Рефлексотерапия

Съдова хирургия

Терапия

Трансфузиология

Ултразвукова диагностика

Урология

Физиотерапия

Фтизиатрия

Функционална диагностика

Хирургия

 

 

 

Педиатрия

Детска  алергология

Детска  анестезиология

Детска  гастроентерология

Детска  хематология

Детска  гинекология

Детска дерматовенерология

Детска  ендокринология

Детска  имунология

Детска  кардиоревматология

Детска  ортопедия-травматология

Детска  оториноларингология

Детска  офталмология

Детска   патологична анатомия

Детска  психиатрия

Детска  пулмонология

Детска  фтизиатрия

Детска  хирургия

Детски  инфекциозни болести

Неонатология

Педиатрия

 

 

Медицинска
профилактика

ХДЮВ

Хигиена  на труда

Хигиена на хранене

Дезинфекционно дело

Епидемиология

Обща хигиена

Комунална хигиена

Лабораторни изследвания на факторите на околната среда

Паразитология

Професионална патология

Радиационна хигиенана

 

 

Стоматология

 

Стоматология

Детска стоматология

Ортодонтия

Ортопедична стоматология

Стоматология

Терапевтична стоматология

Хирургична стоматология

 

 

Фармация

 

Фармация

Обща фармация

Организация и управление във фармацията

Аналитично-контролна
фармация

Клинична фармация

 

Срок  за подаване на документи  от  15 май до 20 октомври.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. нотариално заверена диплома от  медицински университет;
  2. академична справка  или нотариално заверено приложение към съответна диплома;
  3. диплома за завършено средно образование в оригинал;
  4. пълномощно (изтегли образец тук)
  5. акт за раждане (дубликат за чужбина);
  6. медицинско свидетелство за чужбина + изследванията за СПИН  и Васерман;
  7. задграничен паспорт с валидност най-малко 1 година;
  8. 16 цветни паспортни снимки.